Loading ...
Công ty cổ phẩn ABC Việt Nam
Đang tải ...
Hỗ trợ trực tuyến
BÁN HÀNG THÀNH PHẨM
02213 892 868

KINH DOANH NGUYÊN LIỆU
01699 607 926 ( Ms Diễm )

XUẤT NHẬP KHẨU
0949 864 555 ( Ms Hà )

TUYỂN DỤNG 
0975 746 618 ( Mr Việt )

  
Đậm đặc cho heo thịt 2047 Đậm đặc cao đạm 2047.
 - Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng.
 - Hàm lượng Protein 47%.
 - Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.
 - Sản phẩm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.
Mua hàng Chi tiết
Đậm đặc dạng bột 2045 Đậm đặc cao đạm 2045.
 - Đậm đặc dạng bột dùng cho heo từ 5kg đến xuất chuồng.
 - Hàm lượng Protein 45%.
 - Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.
 - Sản phầm giúp heo tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.
Mua hàng Chi tiết
Đậm đặc dạng bột A2000 Đậm đặc A2000.
 - Đậm đặc dạng bột dùng cho heo nái tiết sữa nuôi con.
 - Hàm lượng Protein 38%.
 - Sản phẩm giúp heo nái phát huy tốt khả năng tiết sữa, tăng chất lượng sữa.
- Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.
Mua hàng Chi tiết

A1S
Hỗn hợp cao cấp A1S
 - Dùng cho Heo tập ăn đến 15 Kg.
 - Hàm lượng Prôtêin 19%.
 - Sản phẩm chứa đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng giúp Heo ăn tốt, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, không tiêu chảy.
Mua hàng Chi tiết
Hỗn hợp dạng viên A2A Hỗn hợp cao cấp A2A.
 - Dùng cho heo từ 15 - 30 Kg.
 - Hàm lượng Protein 18%.
 - Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng giảm tiêu tốn thức ăn.
Mua hàng Chi tiết
Hỗn hợp dạng viên A2
Hỗn hợp cao cấp A2
 - Dùng cho heo từ 15 đến 30 Kg.
 - Hàm lượng Prôtêin: 17,5%.
 - Sản phẩm được thiết kế giúp heo tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn.
Mua hàng Chi tiết

Hỗn hợp dạng viên A2L
Hỗn hợp cao cấp A2L
 -Dùng cho Heo từ 20 đến 30 Kg.
 - Hàm lượng Prôtêin 16%.
 - Sản phẩm giúp Heo tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn va thúc đẩy khả năng tạo nạc.
Mua hàng Chi tiết
Hỗn hợp dạng viên A3
 Hỗn hợp cao cấp A3.
 - Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng.
 - Hàm lượng Prôtêin 14,5%.
 - Sản phẩm giúp Heo tăng trọng tối đa, tăng khả năng tạo nạc,và chất lượng quầy thịt.
Mua hàng Chi tiết
Hỗn hợp dạng viên A3L
Hỗn hợp cao cấp A3L
 - Dùng cho Heo từ 30 Kg đến xuất chuồng.
 - Hàm lượng Prôtêin 13,5%.

Mua hàng Chi tiết