Loading ...
Công ty cổ phẩn ABC Việt Nam
Đang tải ...
Hỗ trợ trực tuyến
BÁN HÀNG THÀNH PHẨM
02213 892 868

KINH DOANH NGUYÊN LIỆU
01699 607 926 ( Ms Diễm )

XUẤT NHẬP KHẨU
0949 864 555 ( Ms Hà )

TUYỂN DỤNG 
0975 746 618 ( Mr Việt )

  
Cám G81
                         Hỗn hợp cao cấp G81.
- Dùng cho Gà từ 1 đến 14 ngày tuổi.
- Hàm lượng Prôtêin 21%.
- Sản phẩm giúp Gà con phát triển tốt, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn, và giảm nguy cơ cảm nhiễm bệnh, da vàng, chân vàng.
Mua hàng Chi tiết
Cám G82
                         Hỗn hợp cao cấp G82.
- Dùng cho Gà từ 15 đến 28 ngày tuổi.
- Hàm lượng Prôtêin 20%.
- Sản phẩm giúp Gà tăng sức đề kháng, đan Gà phát triển đồng đều và tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn và nguy cơ nhiễm bệnh, da vàng, chân vàng.

Mua hàng Chi tiết
Cám G71
                       Hỗn hợp cao cấp G71.
- Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 1 đến 28 ngày tuổi.
- Hàm lượng Prôtêin 20%.
- Sản phẩm giúp Gà con phát triển tốt, tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn và giảm nguy cơ nhiễm bệnh, da vàng, chân vàng.
Mua hàng Chi tiết

Cám G72
                    Hỗn hợp cao cấp G72.
- Dùng cho Gà lông màu nuôi thịt từ 29 ngày tuổi đến xuất bán.
- Hàm lượng Prôtêin 19%.
- Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, tăng chất lượng thịt, da vàng, chân vàng và giảm tiêu tốn thức ăn

Mua hàng Chi tiết
Cám G72L
                      Hỗn hợp cao cấp G72L.
- Dùng cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 28 ngày tuổi đến xuất bán.
- Hàm lượng Prôtêin 18%.
- Sản phẩm giúp Gà tăng trọng tốt, da vàng, chân vàng, chất lượng thịt tốt.
Mua hàng Chi tiết
Cám G75
                    Hỗn hợp cao cấp G75.
- Dùng cho Gà thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán.
- Hàm lượng Prôtêin 16%.
Mua hàng Chi tiết

Cám G74
                   Hỗn hợp cao cấp G74.
- Dùng cho Gà đẻ.
- Sản phẩm giúp Gà đẻ trứng to, tỷ lệ đẻ cao, chất lượng vỏ trứng tốt, tỷ lệ  ấp nở cao và tuổi đẻ dài.

Mua hàng Chi tiết
Cám G160
                          Đậm đặc cao cấp G160.
- Dùng cho Gà nuôi thịt từ 1 ngay tuổi đến xuất chuồng.
- Hàm lượng Prôtêin 44%.
- Pha trộn theo hướng dẫn trên bao bì.
- Sản phẩm giúp Gà tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt, da vàng, chân vàng.

Mua hàng Chi tiết
Cám G74HB Hỗn hợp cao cấp G74HB
 - Hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị.
 - Hàm lượng protein 16%.
Mua hàng Chi tiết