Loading ...
Công ty cổ phẩn ABC Việt Nam
Đang tải ...
Hỗ trợ trực tuyến
BÁN HÀNG THÀNH PHẨM
02213 892 868

KINH DOANH NGUYÊN LIỆU
01699 607 926 ( Ms Diễm )

XUẤT NHẬP KHẨU
0949 864 555 ( Ms Hà )

TUYỂN DỤNG 
0975 746 618 ( Mr Việt )

  
Hỗn hợp viên nổi C30 Hỗn hợp cao cấp C30
 - Dùng cho cá có vảy từ 10 - 20 gram.
 - Hàm lượng Protein 30%.
 - Sản phẩm giúp cá tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống và tỷ lệ đồng đều cao, không gây ô nhiễm môi trường.
Mua hàng Chi tiết
Viên nổi C28
Hỗn hợp cao cấp C28.
 - Dùng cho cá có vảy từ 20 đến 200 Gram.
 - Hàm lượng Prôtêin 28%.
 - Sản phẩm giúp Cá tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao, giảm tiêu tốn thức ăn, không gây ô nhiễm môi trường

Mua hàng Chi tiết
Viên nổi C26
 Hỗn hợp cao cấp C26.
 - Dùng cho cá có vảy từ 200 đến 500 Gram.
 - Hàm lượng Prôtêin 26%.
 - Sản phẩm giúp cá tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn, không gây ô nhiễm môi trường.
Mua hàng Chi tiết

Viên nổi C20 Hỗn hợp cao cấp C22
 - Dùng cho cá có vẩy trên 500 gram.
 - Hàm lượng Protein 22%.
 - Sản phẩm giúp cá tăng sức đề kháng, tăng trọng tối đa, nâng cao chất lượng thịt, giảm tiêu tốn thức ăn, không gây ô nhiễm môi trường.
Mua hàng Chi tiết
Viên nổi C20 Hỗn hợp cao cấp C20
 - Dùng cho cá có vảy trên 500 gram.
 - Hàm lượng Protein 20%.
 - Sản phẩm giúp cá tăng sức đề kháng, tăng trọng tối đa, nâng cao chất lượng thịt, không gây ô nhiễm môi trường.
Mua hàng Chi tiết